Vyberte si,

ktorý projekt je vám najbližší.

10 000 EUR


– čiastka, ktorú pošleme na projekty podľa vami rozdelených bodov


Posledné mesiace boli pre nás všetkých veľmi náročné. Práve preto by sme nemali zabúdať na tých najzraniteľnejších z nás. Ponúknite spolu s nami pomoc deťom a mladistvým, ktorí sa nachádzajú v ťažkej životnej situácii. V priebehu augusta, septembra a októbra vám za každých 30 transakcií vykonaných kartou Mastercard pošleme do e-mailu kód. Po jeho zadaní si rozbalíte darček s bodmi, ktoré pridelíte k vybranému projektu. Mastercard následne na základe vami rozdelených bodov medzi projekty rozdelí 10 000 EUR.

Deťom s rakovinou


Sme nezisková organizácia, ktorá zlepšuje podmienky a úspešnosť liečby na Klinike detskej hematológie a onkológie v NÚDCH v Bratislave. Naši pacienti si vyžadujú náročnú a špecializovanú zdravotnú starostlivosť a zaslúžia si našu mimoriadnu pozornosť a podporu.

Hodina deťom


Pomáhame deťom a mladým ľudom, ktorí to potrebujú. Sme celoročná verejná zbierka, ktorá prerozdeľuje financie organizáciám, ktoré pomáhajú deťom a mladým ľuďom v ohrození.

Kto chýba v našich školách?


Ako znie jedna z prvých otázok učiteľov, keď sa začne vyučovanie? No predsa – kto chýba? Na Slovensku sú to predovšetkým deti so zdravotným znevýhodnením, deti s nadaním, ale aj tie z marginalizovaných rómskych komunít. Chceme to zmeniť.

---

Podporiť charitatívne projekty nikdy nebolo ľahšie!Zadajte svoj kód, ktorý sme vám poslali do emailu. Rozbaľte si darček a prideľte získané body projektu, ktorý vám je najbližší. O zbytok sa postaráme my.

Zaplaťte kartou Mastercard

uskutočnite 30 transakcií

Zadajte unikátny kód

ktorý od nás dostanete emailom

Zvoľte si darček, ktorý chcete rozbaliť,

a získané body prideľte k jednému z projektov.

Projektom rozdelíme 10 000 Eur

pomerom, podľa podpory, ktorú od vás získali.

Stiahnite si kompletné pravidlá a podmienky v pdf.

Kompletné pravidlá
Naša misia

Zo všetkých síl pomôcť deťom v núdzi.

Ukážme spoločne, že nám nie sú ľahostajné životy detí.

Spojme svoje sily a pomôžme tým, ktorí sa každodenne starajú o tých najzraniteľnejších z nás. Či ide o vzdelávanie študentov so zdravotným obmedzením, liečbu detí s rakovinou či zbierky na podporu detí a mladistvých, všetky projekty spája viera, že spoločnými silami môžeme detské životy zmeniť k lepšiemu. Veríme, že sa nám podarí rozdeliť nielen finančnú pomoc, ale aj mentálnu podporu tým, ktorí robia detský svet krajším.


Rozdeľujeme

10 000 Eur medzi tieto projekty

11.5. - 3.8. 2020

1. kolo

Pomáhame seniorom

4.8. - 31.10. 2020

2. kolo

Pomáháme deťom